Services

Testamenter for muslimer

"Det er en enhver muslims pligt, som har noget af værdi, ikke at lade to nætter passere uden at skrive et testamente om det." (Sahih al-Bukhari)

For at opfylde den religiøse forpligtelse er det således vigtigt for muslimer at udarbejde et testamente.

Vores advokat hjælper dig med at beregne præcis hvor meget hvilke af din familiemedlemmer er berettiget til at arve jf. Allahs befaling i Quran (primært 4. kapitel surah nisah). Vores advokat er som den eneste i DK gået all-in på muslimske testamenter og samarbejder i denne forbindelse med relevante lærde.

Kort om muslimske testamenter

Mindst to tredjedele af den muslimske afdødes ejendom skal fordeles mellem specifikke overlevende slægtninge. Op til en tredjedel kan efterlades efter eget vilje. f.eks. til velgørenhed eller "Sadaqah Jariya" (som er en form for evig velgørendhed i Allahs sag), og muslimer tror på, at de kan høste fordelene for dette også efter døden insha Allah.

Et islamisk testament kan tillige indeholde bestemmelser om bl.a.:

  • Udnævne eksekutorer (en ven, familie eller advokat) til at håndtere deres ejendom, efter at de er døde
  • Udnævne vogtere af mindre børn
  • Angiv eventuelle begravelses ønsker herunder fastsætte specifikke begæringer om begravelse og sikre, at enhver ceremoni, der finder sted, køres i overensstemmelse med islamiske ritualer.

Muslimske testamenter og Dansk lovgivning

Det er vigtigt at sikre, at testamentet ikke blot overholder de islamiske regler men at det også er i overensstemmelse med loven i Danmark. Det er væsentlige forskelle der kan imødegås ved arveafkald m.m. inden du dør. Hjemmelavede testamenter kan undlade at overveje alle de juridiske problemer omkring hver enkelt omstændighed, og i værste fald vil et dårligt udarbejdet muslimsk testamente muligvis ikke have nogen juridisk virkning.

Kontakt og pris

Prisen kan varier efter omfanget af din arv og antal familiemedlemmer. Dog er det vores faste princip, at der skal være BILLIGERE at udarbejde et muslimsk testamente end en ikke muslimsk testamente.