Services

NÅR BEGRAVELSEN ER OVERSTÅET

Advokatbistand

Når en person er afgået ved døden og begravelsen er overstået, opstår der mange spørgsmål, du som efterlevende skal tage stilling til. Hvordan skal de aktiver afdøde efterlader såsom ejendom, bil, personlige ejendele, bankindeståender, aktier m.m. fordeles blandt de efterladte. Sagt på anden måde, hvordan skal boet skiftes? Skal længstlevende ægtefælle sidde i uskiftet bo? Hvem skal egentlig arve?

Overordnet findes der 7 måder, hvorpå et dødsbo kan behandles. Beslutningen om hvordan boet skal skiftes, kan få stor betydning for arvingernes og eventuelt efterlevende ægtefælles økonomiske forhold. Hvilken løsning der er mest optimal for dig og din familie afhænger af jeres situation. Det kan derfor være en god idé at få advokatbistand til, hvordan boet behandles bedst muligt.

Advokaten yder:

  • Rådgivning om hvilken skifteform der for jer er den bedste løsning
  • Udarbejdelse af åbningsstatus samt boopgørelse, herunder indhentelse af vurderinger af boets aktiver
  • Indrykning af proklama i Statstidende
  • Fordeling af arven mellem arvingerne
  • Beregning af boafgift samt eventuelt skat
  • Kontakt med Skat og Skifteretten
  • Udbetaling af afdødes forsikringer og pensioner til efterladte
  • Overholdelse af frister, således at det undgås, at skifteretten træffer afgørelse om, at boet overgår til bobestyrerbehandling

Vores begravelsesforretning IBS Service har fast samarbejde med et københavnsk advokatkontor som stiller pakistansk, tyrkisk eller arabiske talende advokater til rådighed for vores klienter.